Kundstöd

Kundstöd betyder för ADAB att användaren av ADABs instrument 
kan använda instrumentet under lång tid på optimalt sätt

ADABs övertygelse är att gott kundstöd ger nöjda kunder.

Kundstöd är:
Användarhandledning
Instrumentunderhåll
Instrumentservice
ADABs kundstöd förlänger livstiden ytterligare för ADABs instrument. 
 
ADAB startade ursprungligen med underhåll av vetenskapliga instrument.
ADABs intresse inte bara för försäljning, utan också för de tekniska sidorna
av ADABs avancerade instrument, garanterar att underhåll och service 
utförs på ett optimalt sätt.
 
 
ADAB utför teknisk service (inklusive garantiservice)
på produkter från Elma Ultrasonic Technology i Tyskland.

Vi tillhandahåller även reservdelar till Elmas produkter.
   
ADAB utför också service på andra leverantörers instrument.
Kontakta ADAB för ytterligare information.