Ångtryck

Produkter
MINIVAP VPXpert
MINIVAP ON-LINE

MINIVAP VPXpert

​​​​​​​
Designad för en signifikant ökad precision, tillförlitlighet och med utökade egenskaper för ångtryckstestning blir MINIVAP VPXpert användarens första val vid testning av bensin, jetbränsle, råolja, LPG eller lösningsmedel.
En mätning ger kompletta och högprecisa resultat enligt alla viktiga ångtrycksstandarder - i ett instrument.
Användaren kan justera temperatur och V/L förhållandet över ett temperaturområde om 0 - 120 °C.
Resultatet är tillgängligt inom 5 minuter.

MINIFLASH TOUCH - Specifikationer

   
Temperaturområde: FLP: 0 – 200 °C, FLPH: 0 – 400 °C
Temperaturstabilitet: ± 0,1 °C
Provvolym: 1 ml (ASTM D6450) eller 2 ml (ASTM D7094)
 
Metoder: ASTM D6450 & ASTM D7094
Utmärkt korrelation till ASTM D93, ISO 2719, DIN 51758, IP 34, 
JIS K 2265, TAG Closed Cup ASTM D56, ABEL ISO 13736, IP 170
Utmärkt korrelation till EN ISO 3679/3680, ASTM D3828 A/B, IP 523/524
 
Säkerhetsteknologi:
Tändning med elektrisk ljusbåge
Kontinuerligt stängd mätkopp
Ingen öppen flamma
Flampunktsdetektion med inbyggd trycksensor
 
Snabb provgenomströmning: 12 prover/timme, metodberoende
Gränssnitt: 3 x USB, 1 x LAN, 2 x PS/2, 1 x VGA
Fjärrkontroll: kontroll via web-Browser (ingen mjukvara behövs)
Kraftbehov: 100/110/230 V AC, 50/60 Hz, 150 W
Adapter för 12 V bilbatteri (tillbehör)
 
Dimensioner: B x H x D, 253 x 368 x 277 mm 
Vikt: 12 kg

MINIVAP VPXpert - Specifikationer
  

Temperaturområde: 0 – 120 °C, användarprogrammerbar
Temperaturstabilitet: ± 0,1 °C
Temperaturprofiler: Enstaka temperatur, stegad eller ramp
Tryckområde: 0 – 1000 kPa
Tryck upplösning: 0,1 kPa
Precision (@ 37,8 °C och 70 kPa): Repeterbarhet r = 0,3 kPa
Reproducerbarhet R = 0,7 kPa
Prov-volym: 1 ml (2,2 ml per sköljcykel)
Vapor/Liquid område: 0,02/1 – 100/1, justeras enligt vald metod
 
Gränssnitt: 2 x USB, RS232, PS/2 för printer, PC, LIMS och externt tangentbord, streckkodsläsare
Kraftbehov: 90 – 264 V AC, 45 - 63 Hz, 200 W,
DC/AC konverter 12 V/200W (tillbehör)
 
Dimensioner: B x H x D, 253 x 368 x 277 mm
Vikt: 9 kg
Presentation (pdf)

Fördelar
 

 US EPA rekommenderar Grabners testmetod för högsta noggrannhet
Ingen vakuumpump eller provpreparation (ingen kylning nödvändig)
Integrerad skakare (klar att använda för Crude Oil och ASTM D5188 test)
Hög precision för RVPE, DVPE, ASVP, AVP, Ptot, Pabs, Pgas, T(V/L), TVP resultat
USB printer support
USB och LIMS datatransfer
Sampling Pro™ Ventildesign
Minsta provvolym: 1 ml utan sköljning
Mättid: 5 minuter
Underhållsfri, arbetstålig mätcell
Automatisk kolvsmörjning
Sann en knapps användning
Utvecklad generering av rapporter
Portabel och robust design för fältarbete
Användarkontroll
Funktioner för streckkodsläsare
b19xperlb19xperl
b19xperl

MINIVAP ON-LINE


MINIVAP ON-LINE från Grabner Instruments är ett processinstrument som analyserar ångtrycket för bensin, råolja, LPG eller NPG.
Instrumentet arbetar med samma mätmetod (trippelexpansion) som Grabners MINIVAP laboratorieinstrument använder.
MINIVAP ON-LINE utklassar alla andra processångtrycksmätare och hjälper raffinaderier att spara milliontals dollar varje år.

MINIVAP ON-LINE - Specifikationer

   
Temperaturområde: Intern reglering: 5 – 60 °C, mättemperatur: 20 – 60 °C
Tryckområde: 0 – 1000 kPa
Tryck repeterbarhet: 0,3 kPa (@ 37,8 °C och 70 kPa)
Tryck reproducerbarhet 0,7 kPa (@ 37,8 °C och 70 kPa)
 
Provströmmens loop:
Minimalt flöde: 2 liter/min, 
Minimalt tryck (bensin): 50 kPa, 
Minimalt tryck (LPG): 500 kPa, 
Maximalt tryck: 7000 kPa
 
Explosionssäkerhet:
Explosion proof Class 1, Type X or ATEX certified
EU EX Pressurized Enclosure-System 
(EN 60079: BVS 06 ATEX E 088; EN954-1 Cat.3)
US EX px purge control unit 
(NEMA Clas 1, Div 1, BCD, T6, Type X)
 
Datautgång: ASCII code och MODBUS kommunikationsprotokoll, 4-20 mA
 
Kraftbehov: 100/120/230/240 V AC, 50/60 Hz, 110 W
Dimensioner: B x H x D, 650 x 1380 x 400 mm
Vikt: 50 kg

MINIFLASH FLP - Specifikationer


Standarder
Instrumentet uppfyller de senaste standarderna inom flampunktmätning:
ASTM D 7094 - MCCCFP (Flash-Point by Modified Continuously Closed Cup)
ASTM D6450 - CCCFP (Flash-Point by Continuously Closed Cup)
Mycket god korrelation med:
ASTM D93, D56, ISO2719 (EN/DIN 22719), ISO13736, IP170
Godkända av
US D.O.T. och RCRA
NATO; 6630-25-145-3256 och 6630-25-146-0895 samt 
US NAVY; 1H0099-LL-H41-1846 ASTM specifikationer 
för återanvänt bränsle and biodiesel


Temperaturområden: 
FLPL,  -25 till 100 °C 
FLP,        0 till 200 °C 
FLPH,   10 till 400 °C

Kraftbehov: 100/120/230/240 V AC 50/60 Hz, 130 W 
Användning i fält: 12 V / 8 A DC (fordonsbatteri) 
Dimensioner: 196 x 315 x 175 mm (BxHxD) 
Vikt: 8 kg 

Tillbehör:
Printer, PC och MINIWIN 
En printer med seriegränssnitt eller ett PC-tangentbord
kan direkt anslutas till MINIFLASH. D2 

Fördelar

 
En Analysator för alla ångtryckstandarder
MINIVAP ON-LINE är den enda processanalysator som direkt mäter RVP, TVP och Vapor/Liquid-ratio enligt alla industristandarder - i en enda analysator!
MINIVAP ON-LINE är den enda processanalysator som utför en trippelexpansion, vilket markant ökar kvaliteten på dina mätningar. Därigenom uppnås den högsta precisionen enligt ASTMs Round-Robin tester

Blandning till så nära som 0,3 kPa till tryckgränsen är möjlig.
Optimerar din profit!
Inspektion av bränslets kvalitet.
Endast metoden med trippelexpansion tillåter att mängden löst gas i en "batch" övervakas.
Ett förhöjt värde indikerar en läcka i systemet eller att många lätta produkter är inkluderade i "batchen".
Skyddar din investering!

Nytt och förbättrat underhåll
MINIVAP ON-LINE innehåller nu en automatisk smörjning av kolven och ett utökat självdiagnostiskt testsystem.
Mätcellen är monterad med snabbkopplingar och kan bytas ut på en minut. Inget avbrott i processen!

Automatisk kalibrering med laboratorieprecision
MINIVAP ON-LINE är automatiskt kalibrerad med 2.2 Dimetylbutan i programmerbara intervaller och korrektion utförs helt automatiskt för kommande mätningar.
Resultatet av senaste kalibreringen visas tillsammans med resultatet av mätningen. Inget behov av att justera korrelationsformler eller köra prover off-line för att verifiera resultat mot laboratorieutrustning!
b19onlisb19onlis
b19onlis