MINIFLASH TOUCH

 
MINIFLASH TOUCH är det senaste tillskottet inom Grabner Instruments linje av portabla flampunktstestare.
Den kombinerar alla fältbevisade egenskaperna hos MINIFLASH instrumenten med en ny bekväm Touchpanel. Touchpanelen arbetar med en Microsoft® Windows® plattform.
Analysatorn erbjuder full kompatibilitet med nätverk, PC, LIMS, kontroll av användaraccess, nya metoder för flampunktstester samt anpassning till både standard och avancerade användare.

MINIFLASH TOUCH - Specifikationer

   
Temperaturområde: FLP: 0 – 200 °C, FLPH: 0 – 400 °C
Temperaturstabilitet: ± 0,1 °C
Provvolym: 1 ml (ASTM D6450) eller 2 ml (ASTM D7094)
 
Metoder: ASTM D6450 & ASTM D7094
Utmärkt korrelation till ASTM D93, ISO 2719, DIN 51758, IP 34, 
JIS K 2265, TAG Closed Cup ASTM D56, ABEL ISO 13736, IP 170
Utmärkt korrelation till EN ISO 3679/3680, ASTM D3828 A/B, IP 523/524
 
Säkerhetsteknologi:
Tändning med elektrisk ljusbåge
Kontinuerligt stängd mätkopp
Ingen öppen flamma
Flampunktsdetektion med inbyggd trycksensor
 
Snabb provgenomströmning: 12 prover/timme, metodberoende
Gränssnitt: 3 x USB, 1 x LAN, 2 x PS/2, 1 x VGA
Fjärrkontroll: kontroll via web-Browser (ingen mjukvara behövs)
Kraftbehov: 100/110/230 V AC, 50/60 Hz, 150 W
Adapter för 12 V bilbatteri (tillbehör)
 
Dimensioner: B x H x D, 253 x 368 x 277 mm 
Vikt: 12 kg
Presentation (pdf)

Fördelar

Flampunktsbestämning av bränsleutspädning
"Flash / No Flash" bestämning
Snabba metoder för undersökning (screening)
Intuitiv menynavigation på stor färgskärm med touch kontroll
Körs med Microsoft® Windows®
Full integration via LAN till PC och LIMS
Printer via USB och USB dataöverföring
Utökat temperaturområde med modell FLPH (med extern kylning)
"User rights management (GLP)"
Obegränsat antal metoder och resultat
Automatiskt program för rengöring av tändsystemet
Rekommenderad för US D.O.T, RCRA, NAVY, NATO
MINIFLASH-TOUCHMINIFLASH-TOUCH
MINIFLASH TOUCH

MINIFLASH FLPL, FLP och FLPH
 

MINIFLASH är en unikt konstruerad flampunktsmätare för vätskor och fasta prover.
Instrumentet använder en patenterad detektionsmetod vilken registrerar den snabba tryckökningen som uppstår inuti en stängd mätkammare vid en flamma (ASTM-6450 - CCCFP).
Den snabba termoelektriska kylningen efter en test spar mycket laboratorietid.
Genom att mätkammaren värms från toppen undviks kondensation av i provet lättförångade komponenter, vilket resulterar i en signifikant höjning av mätresultatets noggrannhet.

Tre olika temperaturområden:
FLPL     -25 till 100 °C
FLP        0 till 200 °C
FLPH     10 till 400 °C

MINIFLASH FLP - Detaljer


Enkelt handhavande
Beroende på att mätningen är helautomatisk, den urtagbara mätkoppen och den minimala provmängden är MINIFLASH lätt att använda och enkel att rengöra. 
Med sin kompakta storlek, kan den användas i det minsta laboratorium och även i fält, med spänning från ett bilbatteri (extra tillbehör).

En perfekt kombination av säkerhet och precision 
MINIFLASH är den första automatiska flampunktsmätaren med kontinuerligt stängd mätkoppoch en elektrisk ljusbåge i stället för en öppen låga.
Risken för olyckor med bränder genom användning av öppen låga i riskområde reduceras.
Endast 1 ml prov behövs för en hel analys. 
Detta och många fler egenskaper gör denna unika flampunktsmätare till marknadens säkraste och noggrannaste instrument. 
Med MINIFLASH reduceras testkostnader samtidigt som restprodukter och 
illaluktande gaser reduceras till ett minimum.

Användningsområden
Rutintester och analys av använd olja. Flampunkten bestäms över ett stort temperaturområde, simulerande alla standard testmetoder för stängd mätkopp och alla GO/NOGO tester med endast 1 ml prov. 
Den programmerbara bränsleutspädningskurvan (egentligen dieselbränsle eller naturgas i smörjolja) är ett kraftfullt verktyg för analys av använd olja för att undvika dyrbara maskinproblem.

Petrokemi: Stort temperaturområde och mycket säker 
Farmaci: Liten provvolym 
Transport: Enkelt handhavande 
Aromer: Liten provvolym 
Färg och lack: Lätt att göra ren 
Avfallsdeponi: Test av fasta ämnen och okända prover 
Underhåll: Bränsleutspädning i oljor, parrafiner o dyl. 

MINIFLASH FLP - Specifikationer


Standarder
Instrumentet uppfyller de senaste standarderna inom flampunktmätning:
ASTM D 7094 - MCCCFP (Flash-Point by Modified Continuously Closed Cup)
ASTM D6450 - CCCFP (Flash-Point by Continuously Closed Cup)
Mycket god korrelation med:
ASTM D93, D56, ISO2719 (EN/DIN 22719), ISO13736, IP170
Godkända av
US D.O.T. och RCRA
NATO; 6630-25-145-3256 och 6630-25-146-0895 samt 
US NAVY; 1H0099-LL-H41-1846 ASTM specifikationer 
för återanvänt bränsle and biodiesel


Temperaturområden: 
FLPL,  -25 till 100 °C 
FLP,        0 till 200 °C 
FLPH,   10 till 400 °C

Kraftbehov: 100/120/230/240 V AC 50/60 Hz, 130 W 
Användning i fält: 12 V / 8 A DC (fordonsbatteri) 
Dimensioner: 196 x 315 x 175 mm (BxHxD) 
Vikt: 8 kg 

Tillbehör:
Printer, PC och MINIWIN 
En printer med seriegränssnitt eller ett PC-tangentbord
kan direkt anslutas till MINIFLASH. D2 

Fördelar

 
Flampunkt med kontinuerligt sluten mätkopp
ISO 2719 (EN/DIN 22719) Standard procedur
Utmärkt korrelation till ASTM D 93 och ASTM D 56
Maximal säkerhet - ingen öppen flamma
Endast 1 ml prov för en helautomatisk mätning
Enkelt handhavande, snabb rengöring av mätcellen
Stort mätområde: -25 till 400 °C
30 sekunders manipuleringstid
Portabel (bilbatteri som tillbehör)
RS 232 gränssnitt och MINIWIN-FLASH mjukvara
b13flpbb13flpb
b13flpb

MINIFLASH FLA och FLAH

 
MINIFLASH TOUCH är det senaste tillskottet inom Grabner Instruments linje av portabla flampunktstestare.
Den kombinerar alla fältbevisade egenskaperna hos MINIFLASH instrumenten med en ny bekväm Touchpanel. Touchpanelen arbetar med en Microsoft® Windows® plattform.
Analysatorn erbjuder full kompatibilitet med nätverk, PC, LIMS, kontroll av användaraccess, nya metoder för flampunktstester samt anpassning till både standard och avancerade användare.

MINIFLASH FLA - Detaljer


DEN NYA TEKNOLOGIN 
MINIFLASH är en unikt designad flampunktsmätare för vätskor och fasta prover som använder en patenterad detektionsmetod som mäter den snabba tryckökningen som uppstår inuti en stängd mätkammare vid en het flamma (ASTM-6450 - CCCFP).
Den snabba termoelektriska kylningen efter en test spar mycket laboratorietid. 
Genom att mätkammaren värms från toppen undviks kondensation av i provet lättförångade komponenter, detta resulterar i en signifikant höjning av mätresultatets noggrannhet.

KORT MANIPULATIONSTID
Manipuleringstid för att testa 8 olika prover är endast 4 minuter 
Fyll kopparna, placera dem i karusellen och starta den helautomatiska testproceduren.
Proven mäts automatiskt, antingen med samma program eller med separat
program för varje prov

ENKEL ATT RENGÖRA
Provkopparna är lätt att ta ur och rengöra. 

UTSKRIFT PÅ PRINTER 
På en ansluten printer finns resultatet dokumenterat 

DEN PERFEKTA KOMBINATIONEN AV SÄKERHET OCH PRECISION
MINIFLASH är den första automatiska flampunktsmätaren med kontinuerligt
stängd mätkopp och en elektrisk ljusbåge i stället för en öppen låga.
Endast 1 ml prov behövs för en hel analys.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN: 
Rutintester och analys av använd olja. 
Flampunkten bestäms över ett stort temperaturområde,
simulerande alla standard testmetoder för stängd mätkopp,
samt alla GO/NOGO tester med endast 1 ml prov. 

Den programmerbara bränsleutsåpädningskurvan (egentligen 
dieselbränsle eller naturgas i smörjolja) är ett kraftfullt verktyg för 
analys av använd olja för att undvika dyrbara maskinproblem. 

Petrokemi: Stort temperaturområde och mycket säker 
Farmaci: Liten prov volym 
Transport: Enkelt handhavande 
Aromer: Liten prov volym 
Färg och lack: Lätt att göra ren 
Avfallsdeponi: Test av fasta ämnen och okända prover 
Underhåll: Bränsleutspädning i oljor, parrafiner o dyl. 

MINIFLASH FLA - Specifikationer


STANDARDER
Instrumentent uppfyller de senaste standarderna inom flampunktmätning:
ASTM D 7094 - MCCCFP (Flash-Point by Modified Continuously Closed Cup)
ASTM D6450 - CCCFP (Flash-Point by Continuously Closed Cup)
Mycket god korrelation med:
ASTM D93, D56, ISO2719 (EN/DIN 22719), ISO13736, IP170
Godkända av
US D.O.T. och RCRA
NATO; 6630-25-145-3256 och 6630-25-146-0895 samt US NAVY; 1H0099-LL-H41-1846
ASTM specifikationer för återanvänt bränsle and biodiesell


Temperaturområde: 
FLA      0 till 200 °C 
FLAH 10 till 400 °C 
 
Antal prover: 8

Kraftbehov: 100/120/230/240 V AC 50/60 Hz, 130 W 
Dimensioner: 312 x 402 x 390 mm (BxHxD) 
Vikt: 20 kg 

Tillbehör
Printer, PC och MINIWIN 

Fördelar

Flampunkt med kontinuerligt sluten mätkopp
Utmärkt korrelation till ASTM D 93 och ASTM D 56
Maximal säkerhet - ingen öppen flamma
Helautomatisk 8 positioners provväxlare
Endast 1 ml prov för ISO 2719 standard procedur
4 minuters manipuleringstid för 8 prover
Kontinuerlig mätning - upp till 80 prover/dag
Stort mätområde: 0 till 400 °C
RS 232 gränssnitt och MINIWIN-FLASH mjukvara 
b13flabb13flab
b13flab