Viskositet

Produkter
MINIVIS 445 - Kombinationsinstrument
MINIVIS II - Falling Ball Mikroviskositetsmätare
MINITEST FFK - Flytegenskaperna för smörjfett
opti-color - Viskositetskontroll on-line

MINIVIS 445

​​​​​​​
MINIVIS 445 är en smart kombination av rullande kula viskosimeter, en avancerad densitetsmätare, och ett automatiskt fyllnings system.

Instrumentet medger exakta bestämningar av dynamisk
och kinetisk viskositet över ett brett temperaturintervall.
 
Reflektions sensorer gör det möjligt att analysera ett
bredare område av produkter. Det är t.o.m. möjligt att
mäta prover som är lika mörka som använd eller
tungolja med högsta noggrannhet och repeterbarhet.

MiniVis 445 - Detaljer 


  ENKELT HANDHAVANDE 5 - 25 ml provvolym
Instrumentet laddar själv prover och kör inprogrammerade regöringscykler.
Egentligen behövs endast 5 ml prov för att köra en analys.
Ytterligare 20 ml används för den automatiska rengöringen.
Vid brist på prov kan rengöringen utföras med lösningsmedel.
 
MIKROPROCESSORKONTROLLERAD 
Ett mikroprocessorsystem med en grafisk display och 10 tangenter på frontpanelen tillåter enkelt
handhavande av instrumentet i dialogform. 

GRÄNSSNITT 
RS232 gränssnitt (2 st) för skrivare och PC
Även gränssnitt för externt tangentbord. 

MiniVis 445 - Specifikationer


  Mätområde: 0,2 till 1000 mPa•s
Temperaturområde: -20 till 110 °C 
Prov volym: 25 ml 

Mättid:
Vid konstant temp: 20 prover / timme inklusive aut. rengöring (vid 100 mPa•s)
Vid två temp per prov (40 och 100 °C): 4 prov / timme

Upplösning: Viskositet 4 signif. siffror. Densitet 0,0001 g/cm3.
Repeterbarhet: Viskositet 0,3 %. Densitet 0,0005 g/cm3. Termostat 0,02 °C
Omgivning: 5 - 35 °C
Kraftbehov: 100-240 V AC 50/60 Hz, 85 W 
Dimensioner: 200 x 320 x 240 mm (BxHxD) 
Vikt: 10,9 kg 

Fördelar:

​​​​​​​
 · Liten prov volym (5 - 25 ml)
· Mäter viskositet 0,2 - 1000 mPa•s
· Automatisk provmatning, 20 prover / timme 
· Mycket god korrelation med ASTM D445 och ISO 3104
· Viskositetsindex - ASTM D2270
· Hög precision och reproducerbarhet. 
· Peltierelement (d.v.s. ingen extra kylning)
· Brett temperaturområde -20 - 110 °C 
b17m445bb17m445b
b17m445b

MINIVIS II
 

Mikroviskositetsmätare med fallande kula

Användningsområden är viskositetsbestämningar
av klara och opaka vätskor vid bestämda temperaturer
som lösningsmedel, farmaceutiska vätskor, bläck, 
smakämnen, parfymer, blod, drycker, gelatin, 
sockerlösningar med flera. 

För hög provgenomströmning, som vid analys av 
använd olja, är kombinationen med en multiprovtagare
tidsbesparande och bekväm.

MINIVIS II - Detaljer 


REDUCERAD KOSTNAD OCH AVFALL 
En vätskas viskositet är ofta ett viktigt värde för kvalitetskontroll och efterfrågas ofta på spcifikationsblad. 
Med MINIVIS kan man reducera kostnad och avfall pga den lilla provmängden av 400 µl. 
Den helautomatiska mätningen och den termoelektriska temperaturkontrollen samt kompaktheten
gör detta instrument unikt på marknaden. 
 
ENKELT HANDHAVANDE 
Fyll sprutan med provet och stoppa i den guldpläterade kulan i toppen på sprutan. 
Sätt sprutan i instrumentet och tryck på RUN. 
Den fallande kulan kan ses genom det belysta fönstret, och tre minuter senare visas viskositeten 
vid den förprogrammerade temperaturen.
 
MIKROPROCESSORKONTROLLERAD 
Ett mikroprocessorsystem med en grafisk display och 10 tangenter på frontpanelen tillåter enkelt
handhavande av instrumentet i dialogform. 

RS 232 GRÄNSSNITT 
Resultatet visas på en lättläst grafisk display och kan printas direkt på en standard printer. 
Kontroll av instrumentet från en PC via RS 232 kontakt är möjlig. 

ON-LINE MÄTNING 
Instrumentet kan installeras tillsammans med en provtagare on-line. 
Sprutan med en genomflödesinsats sköljs och fylls med provet. Under mätningen slås 
provflödet ifrån. Testresultetet finns tillgängligt inom 3 minuter. 

MINIVIS II - Specifikationer


 Mätområde: 0,2 till 3000 mPa•s (med olika kulstorlekar) 
Temperaturområde: 0 till 100 °C 
Prov volym: 400 µl 
Mättid: 3 till 10 minuter (beroende på viskositet) 
Repeterbarhet: 0,3 % 
Reproducerbarhet: 0,5 % 
Onoggrannhet för mätningen: 0,2 till 0,7 % (beroende på kuldiameter)
Mätenhet (valbar): mPa•s; cP; cSt; msec; 
Kommunikationsspråk: engelska / Tyska 
Kraftbehov: 100/120/230/240 V AC 50/60 Hz, 80 W 
Dimensioner: 196 x 315 x 175 mm (BxHxD) 
Vikt: 8 kg 
Tillbehör: Printer och PC rekommenderas 

Fördelar

 
 Mäter aw på fem minuter
Kan mäta kontinuerligt
Enkel att använda, tryckknappsmeny
Automatisk självdiagnostik
Enkelt underhåll
Seriell utgång RS232, LIMS-kompatibel
Automatisk områdesbestämning 
AquaLab 3 är identisk med AquaLab 3 TE, men saknar stabiliserad provtemperatur.
b17mv2bb17mv2b
b17mv2b

MINITEST FFK


​​​​​​​Instrumentet mäter flytegenskaperna för smörjfett
enligt Kesternich (DIN 51805)

Originalmetoden som är manuell och tidskrävande
är nu automatiserad i MINITEST FFK. 
Mätområdet är utökat långt utanför orginaltestet. 
Temperaturkontrollen utförs med Peltierelement vilket
eliminerar kryostat. Inga yttre tillbehör behövs. 

MINITEST FFK - Detaljer

 
  PROVHANTERING 
Ett skikt av det fett som skall testas stryks ut på en glasplatta utan att luftbubblor bildas. 
Mätmunstycket pressas upprepade gånger mot fettskiktet tills det är fyllt med fett. 
Det fyllda munstycket förs in i ett temperaturkontrollerat aluminiumblock, varefter mätkammaren sluts.

TEST-PARAMETRAR 
Testets temperatur och jämviktstid programmeras. 
Liksom det förväntade flyttrycket och tryckökningen i varje steg. 
Vid höga flyttryck, kan ett starttryck, som är högre än barometertrycket anges, för att reducera mättiden.

MÄTPROCEDUR 
Testet utförs helt automatiskt. 
När testtemperaturen har uppnåtts, startas jämviktstiden på upp till två timmar. 
Efter jämviktstiden ökas trycket ovanför munstycket i steg tills ett plötsligt tryckfall sker. 
Detta indikerar att fettet pressas genom munstycket. 
Testet avslutas och det senaste tryckvärdet registreras som flyttrycket enligt Kesternich. 

DOKUMENTATION 
En printer med seriegränssnitt kan anslutas för omedelbar utskrift av mätdata. 
Ett standard PC-tangentbord eller ett utrymmessparande mini-tangentbord 
kan direkt anslutas för bekväm programmering av testparametrarna. 

MINITEST FFK - Specifikationer


​​​​​​​Temperaturområde: -60 till +30 °C 
Temperaturupplösning: ±0,1 °C 
Tryckområde: 0 till 200 kPa 
Tryckupplösning: ±0,1 kPa 
Kommunikationsspråk: engelska/Tyska 
Kraftbehov: 100/120/230/240 V AC 50/60 Hz, 120 W 
Drift i fält: 12 V / 10 A (fordonsbatteri) 
Dimensioner: 196 x 315 x 175 mm (BxHxD) 
Vikt: 10 kg 

Tillbehör: Printer och PC-tangentbord rekommenderas 

Fördelar: 

​​​​​​​
 · Helautomatisk 
· Temperaturkontroll -60 till + 30 °C 
· Termoelektrisk kylning utan kryostat 
· Portabel och användarvänlig 
· Vid fältbruk drivs från fordonsbatteri 
b17ffkbb17ffkb
b17ffkb

opti-color - on-line Viskositetskontroll


Följande produkter finns tillgängliga : 
- On-line viskositetsmätning och kontrollsystem med givare av typ In-line, Dopp och Fallande kula. 
- Mikroprocessorbaserade kontrollstationer med full integration via RS232. 
- Variabelt justerbara givare med mätområde 0,5 till 500.000 mPas. 
- Pneumatiska nivå-kontrollsystem
- Pumpar och omrörare, tankar och specialkonstruktioner i rostfritt stål. 
- Konditioneringssystem med värmning, kylning och special cirkulation. 
- Viskositet testkoppar för lab och kalibrering. 
- Specifikationer för testkoppar: 
  DIN 53211, ISO 2431, FORD och ZAHN. 

För instrumenten gäller generellt att kontroll kan göras i mätområdet 1 - 1.000.000 mPas och upp till 200 °C.

KONTAKTA OSS FÖR MER INFORMATION: 
Sänd oss en kort beskrivning på Er applikation.
opti-color designar ett system för Er och vi skickar en offert om så önskas.
b17optibb17optib
b17optib
Bilden ovan visar två exempel på 
instrument för viskositetsmätning:
Kontrollenhet Multi VC och Multiplex VC.

Multi VC kan, förutom viskositet,
kontrollera temperatur eller pH.
Multiplex VC kan kontrollera 3 givare.